Rechtliche Hinweise

I. JURIDISCHE INFORMATIE

1. CONTRACTUELE PARTNER

De contractuele partner van de klant is de volgende onderneming:

Zippo GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446 Emmerich am Rhein
Duitsland

E-mail:
HRB 3065 Amtsgericht Kleve
BTW-nr. DE 161 501 806
Zaakvoerder is Guido Heuvelman

2. ESSENTIËLE KENMERKEN VAN DE GOEDEREN

De essentiële kenmerken van de goederen die wij aanbieden, evenals de geldigheidsduur van tijdelijke aanbiedingen, zijn terug te vinden bij de afzonderlijke productbeschrijvingen in het kader van ons internetaanbod.

3. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

De voorstelling van de producten in de webshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op de knop "Bestelling verzenden" plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich in uw winkelmandje bevinden. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling gebeurt onmiddellijk bij de aanneming van de bestelling, direct na de verzending, door een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mail is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

VI. MERKBESCHERMING

Het merk Zippo dateert van 1932, toen de eerste aansteker van Zippo werd gemaakt. Vandaag geniet het merk wereldwijd een zeer grote bekendheid. Zippo heeft zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van een wereldwijd erkend merk en in de reclame voor haar producten. Zippo verdedigt haar handelsmerk actief en agressief door haar rechten geldend te maken om de productie van aanstekers die een inbreuk vormen op het merk, een halt toe te roepen.

Echte Zippo-aanstekers zijn te vinden op Zippo.de, in de shop van Zippo/Case Museums en bij geautoriseerde Zippo-handelaars in meer dan 160 landen overal ter wereld. Over de jaren heen werden consumenten misleid door vervalsingen. Veel van die onechte aanstekers doen sterk denken aan de echte Zippo-aansteker. Zippo-fanaten weten dat echte Zippo-aanstekers onderaan voorzien zijn van de Zippo-stempel en dat de Zippo- merkstempel zich op de inlay bevindt. Bovendien beschikt elke echte Zippo-aansteker over de beroemde levenslange garantie (link toevoegen). Wij vragen u om ons onmiddellijk in kennis te stellen, indien u een vervalsing van een Zippo-aansteker ziet.

Zippo staat geen wijzigingen aan echte Zippo-aanstekers en andere producten toe zonder toestemming, bijvoorbeeld door illustraties, logo's of iets anders aan te brengen. Wijzigingen vormen een ernstige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Zippo, die Zippo gerechtelijk zal laten vervolgen. Ongeacht de kwaliteit van de wijzigingen vormt de verkoop van gewijzigde producten onder de naam van Zippo een inbreuk haar gedeponeerd merk. Het wereldbekende merk ZIPPO is zowel in het hoofdregister van de Verenigde Staten als ook in het merkenregister van bijna elk land ter wereld geregistreerd.

Gebruiksvoorwaarden

Tenzij anders aangeduid, komen de rechten op de inhoud op deze website toe aan Zippo GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland. De inhoud mag enkel voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Merken en logo's zijn beschermd door het merkenrecht en het auteursrecht.

Deze website bevat links naar andere websites; omgekeerd kan toegang worden verkregen tot deze website via links op andere websites. Daartoe behoren ook websites van Zippo- handelaars, die allemaal zelfstandige ondernemers zijn, en geen vertegenwoordigers van Zippo. Zippo wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor websites, vanaf dewelke toegang kan worden verkregen tot deze Zippo-website of tot dewelke toegang kan worden verkregen vanaf deze website; daaronder valt ook de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van de Zippo-handelaars, inclusief de omgang met persoonsgebonden gegevens die via deze sites worden gegenereerd. Wij raden u aan om, voordat u gebruikmaakt van andere aanbiedingen, u te informeren over hun gegevensbeschermingsbepalingen.

Zippo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of onnauwkeurigheden of verouderd materiaal op deze website of op andere websites, waartoe toegang kan worden verkregen via links op deze website. Zippo geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, functie, beschikbaarheid of de werking van deze website of de inhoud van deze website of gelijk welke websites tot dewelke toegang kan worden verkregen via links op deze website.

Zippo behoudt zich het recht voor om deze website te wijzigen en informatie voor bepaalde of alle producten, programma's of diensten op elk ogenblik en zonder enige verplichting ten aanzien van derden in te trekken. Deze website vormt geen contractueel aanbod.

Gebruikers die toegang krijgen tot deze website van buiten Duitsland of Oostenrijk, worden erop gewezen dat de benaming van Zippo-producten, -programma's of diensten niet betekent dat deze artikelen ook verkrijgbaar zijn in de landen waar zij toegang krijgen tot de website, of dat Zippo GmbH van plan is om deze producten, programma's of diensten verkrijgbaar te maken in deze landen. Gebruikers moeten contact opnemen met hun lokale Zippo-handelaar en nagaan of deze producten, programma's of diensten voorhanden zijn in hun land.

Zippo GmbH
Guido Heuvelmann
Zaakvoerder