Voor elke bestelling > 20€, ontvang een gratis zonnebril met de code: FREESUN3 !
Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).
Naar
Zippo GmbH
Terug zippo.de
Groendahlscher weg 87
46446 Emmerich aan de Rijn
Duitsland
Fax +49 (0)2822 600 650
E-mail

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*).

goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.