GRATIS verzending op alle bestellingen boven 65€

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).
Naar
Zippo GmbH
Terug zippo.de
Groendahlscher weg 87
46446 Emmerich aan de Rijn
Duitsland
Fax +49 (0)2822 600 650
E-mail

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*).
goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stuur uw herroepen goederen uitsluitend naar het volgende adres: 

Yusen Logistics Co Zippo Retoure
Halle M
Marseiller Str. 14-16
47229 Duisburg
Duitsland